Nr. 06Cirkulæret blev ophævet 24. maj 2004 - se sikkerhedscirkulære 14/2004 af 21. maj 2004.


___________
Noter: Se her.