10. Regler og instrukser ORS::

___________
Noter: Se her.