SR 1975


"DSB har besluttet at udskyde ibrugtagningen af et nyt sikkerheds- og signalreglement til1975. Det var oprindelig planen, at det skulle være sket i april 1974, men på grund af lokomotivførermangel er det ikke muligt at få lokoførere undervist i det nye reglement. Ændringerne er resultatet af arbejdet i et udvalg, der blev nedsat efter lyntogsulykken ved Odense i 1967, hvor det gamle reglement var genstand for megen kritik. Det gjaldt navnlig problemet, om lokoføreren må sætte hastigheden op, når han ser signalet, eller først når han passerer dette, efter at have kørt på sigt efter tilladelse til at passere et stopsignal. Nu er dette problem atter blevet aktuelt efter ulykken ved Hansted."56)
___________
Noter: Se her.


Tak til alle der har bidraget. I dette afsnit skal lyde en særlig tak til Flemming Jakielski, hos hvem jeg var så heldig for en beskeden pris at kunne købe en jomfruelig udgave af SR 75 indeholdende samtlige orginalsider. Det viste sig dog senere, da jeg fik gravet til bunds i mit arkiv, at det i årenes løb alligevel var lykkedes mig at skrabe originalsider sammen til yderligere et jomfrueligt eksemplar. Så nu er der to "jomfruer" i arkivet.

Ryg af SR-ringbind. Disse "design"-ringbind i størrelse A5 blev indført i 19XX. (Jeg husker det som 1975; men jeg mangler en primærkilde til at dokumentere det). Den nye SR, der trådte i kraft 6. januar 1975, blev fordelt til personalet i efteråret 1974 og det er muligt, at design-ringbindene blev fordelt samtidig hermed.


På et tidspunkt indførtes ringbind med plasticlommer foran og på ryggen, hvori kunne indskubbes henholdsvis forside og ryg. Ibrugtagningsår: Ukendt. Her ses en forside.

På et tidspunkt indførtes ringbind med plasticlommer foran og på ryggen, hvori kunne indskubbes henholdsvis forside og ryg. Ibrugtagningsår: Ukendt. Her ses en ryg.